WEA-2

architecture

shinjuku tokyo 2016

160514_0045_00160514_0393160514_0458160514_0383160514_0303160514_0352160514_0364160514_0345160514_0207160514_0345

SWH

architecture

kasukabe saitama 2016

swh3swh22swh25swh33swh39swh41swh44SWH_1SWH_2SWH_3SWH_4SWH_5SWH

SEA

architecture

suginami tokyo 2015

160311_0684160311_0709160311_0003160311_0287160311_0076160311_0460160311_0512160311_0255160311_0660

WEA

architecture

shinjuku tokyo 2015

151001_0008151001_0397151001_0053151001_0354151001_0190151001_0089151001_0130151001_0315151001_0142151001_0176

STA

architecture

setagaya tokyo 2014

STA_1STA_2STA_3STA_4STA_5STA_6,7STA_9STA_8STA_11STA_10IMG_8743IMG_8681STA

KMA

architecture

kawasaki kanagawa 2012

KMA_1KMA_3KMA_2KMA_4KMA_6KMA_5KMA_7KMA_8KMA_9KMA_10KMA_11KMA

KIA

architecture

kawasaki kanagawa 2011

KIA_1KIA_2KIA_3KIA_4KIA_5KIA_6KIA_7KIA_8KIA_9KIA_10KIA_11KIA_12KIA_13KIA_14KIA_15KIA

OWH

architecture

ota tokyo 2011

OWH_1OWH_2TMblossoms_074OWH_3OWH_4OWH_5OWH_7OWH_9OWH

SOH

architecture

suginami tokyo 2011

SOH_3SOH_2SOH_4SOH_5SOH_6SOH_7SOH

MNH

architecture

meguro tokyo 2011

MNH_1MNH_2MNH_3MNH_4MNH_5MNH_6MNH_7MNH_8MNH_9MNH_10MNH_11MNH_12MNH_13MNH